Wat doen wij?

De schrijfgroep van de Baptisten Gemeente Zwolle stuurt brieven aan regeringen over de hele wereld ten behoeve van mensen die vanwege religie, afkomst, sexe, huidskleur of overtuiging verdwenen zijn, gevangen gezet zijn, onrechtvaardig worden behandeld.

 

Waar krijgen wij informatie van?

De informatie over de mensen voor wie wordt geschreven, wordt in de meeste gevallen verkregen via Amnesty International. Deze onafhankelijke organisatie adopteert na grondig onderzoek alleen mensen die geen geweld gebruikt of gepropageerd hebben.

 

Wanneer sturen wij een brief?

Elke eerste zondag van de maand, tijdens de avondmaalsviering, geeft een lid van de schrijfgroep uitleg over de brief, die na afloop van de dienst ondertekend kan worden. In de brief vermelden we altijd dat we geloven. Vanuit ons geloof willen we onze zorg en ongerustheid uiten over schendingen van mensenrechten en zo voldoen aan de opdracht om gerechtigheid uit te dragen.

Waarom we dit tijdens het avondmaal doen? Omdat we juist dan ons bewust zijn van de liefde van God voor iedereen, en omdat we juist dan de verantwoordelijkheid van onszelf naar de ander voelen. Wij willen aan de liefde en betrokkenheid van God handen en voeten geven.

 

Sinds 1982 iedere maand een brief!

Sinds 1982 schrijven we brieven, iedere maand één. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar gevoegd bij al die andere druppels kan er toch resultaat zijn: vrijlaten van gevangenen, verbetering van omstandigheden zoals het krijgen van medische hulp of het mogen ontvangen van bezoek van familie en advocaten. Soms merken gevangenen dat er actie voor hen gevoerd wordt doordat de houding van de bewakers verandert.

 

Belangrijke morele steun!

Een inmiddels vrijgelaten gevangene liet weten dat hij en zijn medegevangenen op de hoogte waren van de acties van Amnesty en dat dit een belangrijke morele steun was gedurende hun langdurige beproevingen.

 

Wie wil er meedoen?

Het is een kleine moeite om een brief op te stellen en deze op de 1e zondag van de maand ter ondertekening aan te bieden en uiteindelijk te versturen.  Aanmelden als schrijver? Vragen? Opmerkingen? Ideeën? We horen het graag.

 

Contactpersoon en informatie: Ineke Steenbergen en Aart Prijs. Vragen/opmerkingen graag via info@baptistenzwolle.nl