De beheerscommissie is, in breedste zin, verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het gebouw zowel binnen als buiten (zoals de tuinen) en binnen het kader zoals dat in de statuten vermeld is. Onder dit beheer wordt ook verstaan de aanschaf en het onderhoud van de inventaris alsmede de personele invulling van deze onderdelen zoals schoonmaaksters/kers en kosters. 

 

Voor eenmalige acties, zoals de jaarlijkse grote schoonmaak, kan de beheerscommissie een beroep doen op leden en vrienden van de gemeente.

De beheerscommissie heeft mede de totale verhuur en de vereiste contracten daarvan onder haar beheer en houdt de verhuur nauwlettend in de gaten. De beheerscommissie kan hierdoor de benutting van de beschikbare ruimten zo optimaal mogelijk sturen. 

De commissie vergadert de benodigde keren en brengt verslag uit aan en legt verantwoording af aan de Raad van de Gemeente. 

Voor suggesties en andere opbouwende ideeën staat de beheerscommissie vanzelfsprekend open.

Info en contact beheer: beheer@baptistenzwolle.nl