De seniorengroep (55+) komt elke 2e donderdag van de maand in een middagprogramma bij elkaar, waar naast de gezellige ontmoeting zeker het religieuze deel belangrijk is. Met hoogtepunten als Kerst- en Paasviering (al of niet met een feestelijk etentje) en een seizoensafsluiting in de vorm van een gezamenlijk uitstapje.

 

Contactpersoon van de ouderengroep is Jan de Vries