De gemeente vindt het zeer belangrijk dat er zorg en aandacht is voor elkaar. Dit geldt niet alleen voor de ontmoetingen in verband met kerkdiensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Juist in de persoonlijke sfeer is omzien naar de ander ook zo belangrijk. Vandaar dat de gemeente een pastoraal team kent. Deze werkgroep bestaat uit mensen die   dit omzien naar elkaar nadrukkelijk handen en voeten wil geven. En het team staat ook open voor pastoraal contact met anderen!